Skip to content
Fruugo Marketplace'i ziyaret edin

Kullanım Koşulları

 1. GİRİŞ
  1. Bu hüküm ve koşullar, web sitemizi kullanımınızı yönetecektir.
  2. Web sitemizi kullanarak, bu hüküm ve koşulların tamamını kabul etmiş olursunuz. Dolayısıyla bu hüküm ve koşulları veya herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız web sitemizi kullanmamalısınız.
  3. Web sitemize kaydolursanız, web sitemize herhangi bir materyal gönderirseniz veya web sitesi hizmetlerimizden herhangi birini kullanırsanız bu hüküm ve koşulları açıkça kabul etmenizi isteyeceğiz.
  4. Web sitemizde çerezler kullanılır. Web sitemizi kullanarak veya bu hüküm ve koşulları kabul ederek, çerezleri gizlilik ve çerez politikamızın şartlarına uygun biçimde kullanmamıza izin vermiş olursunuz.
 2. KREDİ
  1. Bu belge, SEQ Legal (http://www.seqlegal.com) adresindeki şablon kullanılarak oluşturulmuştur.
 3. TELİF HAKKI BİLDİRİMİ
  1. Telif Hakkı (c) 2019 Fruugo.com Limited.
  2. Bu hüküm ve koşulların açık hükümlerine tabidir:
 4. WEB SİTESİ KULLANMA LİSANSI
  1. Bu lisansla şunları yapabilirsiniz:
   1. web sitemizdeki sayfaları bir web tarayıcısında görüntülemek;
   2. web sitemizden sayfalar indirerek bir web tarayıcısında önbelleğe alınmalarını sağlamak;
   3. web sitemizdeki sayfaları yazdırmak;
   4. web sitemizdeki ses ve video dosyalarının akışını yapmak ve
   5. bir web tarayıcısı aracılığıyla web sitesi hizmetlerimizi kullanmak.

   Bunlar, hüküm ve koşulların diğer hükümlerine tabidir.

  2. Bölüm 4.1 veya bu hüküm ve koşulların diğer hükümleri tarafından açıkça izin verilmedikçe, web sitemizden herhangi bir materyal indirmemeli veya bu tür materyalleri bilgisayarınıza kaydetmemelisiniz.
  3. Web sitemizi yalnızca kendi kişisel ve ticari amaçlarınız için kullanabilirsiniz ve web sitemizi başka herhangi bir amaçla kullanmamalısınız.
  4. Bu hüküm ve koşullar tarafından açıkça izin verilmedikçe, web sitemizdeki herhangi bir materyali düzenlememeli veya başka bir şekilde değiştirmemelisiniz.
  5. Materyal üzerinde ilgili haklara sahip olmadığınız veya bu hakları kontrol etmediğiniz sürece şunları yapmamalısınız:
   1. web sitemizdeki materyalleri yeniden yayınlamak (başka bir web sitesinde yeniden yayınlama dahil);
   2. web sitemizdeki materyalleri satmak, kiralamak veya bunların alt lisansını vermek;
   3. web sitemizdeki herhangi bir materyali halka açık şekilde göstermek;
   4. web sitemizdeki materyalleri ticari bir amaç için kullanmak veya
   5. web sitemizdeki materyalleri yeniden dağıtmak.
  6. Bölüm 4.5’teki hükümlere bakılmaksızın, bültenimizi basılı ve elektronik olarak herhangi bir kişiye yeniden dağıtabilirsiniz.
  7. Kendi takdirimize bağlı olarak web sitemizin alanlarına ve hatta tüm web sitemize erişimi kısıtlama hakkımızı saklı tutarız; web sitemizdeki herhangi bir erişim kısıtlama önlemini atlatmamalı veya atlatmaya çalışmamalısınız.
 5. KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM
  1. Şunları yapmamalısınız:
   1. web sitemizi, web sitesinin zarar görmesine veya performansının, kullanılabilirliğinin ya da erişilebilirliğinin bozulmasına neden olan veya neden olabilecek herhangi bir şekilde kullanmak ya da bu türde herhangi bir eylemde bulunmak;
   2. Web sitemizi kanunsuz, yasa dışı, dolandırıcı veya zararlı herhangi bir şekilde veya herhangi bir yasa dışı, kanunsuz, dolandırıcı veya zararlı amaç veya faaliyetle bağlantılı olarak kullanmak;
   3. web sitemizi herhangi bir casus yazılım, bilgisayar virüsü, Truva atı, solucan, tuş vuruşu kaydedici, korsan yazılım veya diğer kötü amaçlı bilgisayar yazılımlarından oluşan (veya bunlarla bağlantılı olan) herhangi bir materyali kopyalamak, saklamak, barındırmak, iletmek, göndermek, kullanmak, yayınlamak veya dağıtmak için kullanmak;
   4. Açık yazılı iznimiz olmadan web sitemizde veya web sitemizle ilgili olarak herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyeti (kazıma, veri madenciliği, veri çıkarma ve veri toplama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yürütmek;
   5. herhangi bir robot, örümcek veya diğer otomatik araçları kullanarak web sitemize erişmek veya başka bir şekilde etkileşimde bulunmak;
   6. web sitemizin robots.txt dosyasında belirtilen yönergeleri ihlal etmek veya
   7. web sitemizden toplanan verileri herhangi bir doğrudan pazarlama faaliyeti (e-posta pazarlaması, SMS pazarlaması, tele pazarlama ve doğrudan posta reklamcılığı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) için kullanmak.
  2. Web sitemizden toplanan verileri bireyler, şirketler veya diğer kişi veya kuruluşlarla iletişim kurmak için kullanmamalısınız.
  3. Web sitemiz aracılığıyla veya web sitemizle ilgili olarak bize sağladığınız tüm bilgilerin gerçek, doğru, güncel, eksiksiz ve yanıltıcı olmadığından emin olmalısınız.
 6. SINIRLI GARANTİLER
  1. Şunlarla ilgili garanti veya beyan vermemekteyiz:
   1. web sitemizde yayınlanan bilgilerin eksiksizliği veya doğruluğu;
   2. web sitesindeki materyalin güncel olduğunu veya
   3. web sitesinin veya web sitesindeki herhangi bir hizmetin kullanılabilir kalacağı.
  2. Web sitesi hizmetlerimizden herhangi birini veya tamamını durdurma ya da değiştirme ve web sitemizin yayınını durdurma hakkımızı tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın veya açıklama yapmaksızın saklı tutarız. Bu hüküm ve koşullarda açıkça aksi belirtilmedikçe, herhangi bir web sitesi hizmetinin durdurulması veya değiştirilmesi veya web sitesi yayınını durdurmamız durumunda herhangi bir tazminat veya başka bir ödeme alma hakkınız olmayacaktır.
  3. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde ve Bölüm 7.1’e tabi olarak, bu hüküm ve koşulların konusu, web sitemiz ve web sitemizin kullanımı ile ilgili tüm beyan ve garantileri hariç tutarız.
 7. SORUMLULUK SINIRLAMALARI VE İSTİSNALARI
  1. Bu hüküm ve koşullar kapsamındaki bir sözleşmede yer alan hiçbir husus:
   1. ihmalden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalara ilişkin herhangi bir sorumluluğu sınırlandırmayacak ya da hariç tutmayacaktır;
   2. dolandırıcı nitelikte veya hileli yanlış beyana ilişkin herhangi bir sorumluluğu sınırlandırmayacak ya da hariç tutmayacaktır;
   3. herhangi bir yükümlülüğü yürürlükteki yasalar kapsamında izin verilmeyen herhangi bir şekilde sınırlandırmayacak veya
   4. yürürlükteki yasalar kapsamında hariç tutulmamış olabilecek tüm yükümlülükleri hariç tutmayacaktır.
  2. Bu Bölüm 7’de ve bu hüküm ve koşullar kapsamındaki bir sözleşmenin başka bir yerinde belirtilen sorumluluk sınırlamaları ve istisnaları:
   1. Bölüm 7.1’e tabidir ve
   2. söz konusu sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dahil) ve yasal görevin ihlalinden doğan yükümlülükler de dahil olmak üzere, bu sözleşme kapsamında ortaya çıkan veya bu sözleşmenin konusuyla ilgili tüm yükümlülükleri yönetir.
  3. Web sitemiz ve web sitemizdeki bilgi ve hizmetler ücretsiz olarak sağlandığı ölçüde, herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağız.
  4. Makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir olay veya olaylardan kaynaklanan herhangi bir kayıpla ilgili olarak size karşı sorumlu olmayacağız.
  5. Kâr, gelir, kazanç, kullanım, üretim, beklenen tasarruflar, iş, sözleşmeler, ticari fırsatlar veya iyi niyet kaybı veya hasarı dahil olmak üzere (bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir ticari kayıpla ilgili olarak size karşı sorumlu olmayacağız.
  6. Herhangi bir veri, veri tabanı veya yazılımın kaybolması veya bozulması ile ilgili olarak size karşı sorumlu olmayacağız.
  7. Herhangi bir özel, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp veya hasarla ilgili olarak size karşı sorumlu olmayacağız.
  8. Görevlilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel sorumluluğunu sınırlandırmakta menfaatimiz olduğunu ve bu menfaati göz önünde bulundurarak sınırlı sorumlu bir tüzel kişilik olduğumuzu kabul edersiniz; web sitesi veya bu hüküm ve koşullarla bağlantılı olarak uğradığınız herhangi bir kayıpla ilgili olarak görevlilerimize veya çalışanlarımıza karşı kişisel olarak herhangi bir talepte bulunmayacağınızı kabul edersiniz (bu, elbette, sınırlı sorumlu tüzel kişiliğin kendisinin; görevlilerimizin ve çalışanlarımızın eylem ve ihmallerinden kaynaklanan sorumluluğunu sınırlandırmaz veya hariç tutmaz).
 8. BU HÜKÜM VE KOŞULLARIN İHLALİ
  1. Bu hüküm ve koşullar kapsamındaki diğer haklarımıza halel getirmeksizin, bu hüküm ve koşulları herhangi bir şekilde ihlal ederseniz veya bu hüküm ve koşulları herhangi bir şekilde ihlal ettiğinizden makul olarak şüphelenirsek:
   1. size bir veya daha fazla resmi uyarı gönderebiliriz;
   2. web sitemize erişiminizi geçici olarak askıya alabiliriz;
   3. web sitemize erişiminizi kalıcı olarak yasaklayabiliriz;
   4. IP adresinizi kullanan bilgisayarların web sitemize erişimini engelleyebiliriz;
   5. internet servis sağlayıcılarınızdan herhangi biriyle veya hepsiyle iletişime geçerek web sitemize erişiminizi engellemelerini talep edebiliriz;
   6. sözleşmenin ihlali veya başka bir nedenle size karşı yasal işlem başlatabiliriz ve/veya
   7. web sitemizdeki hesabınızı askıya alabilir veya silebiliriz.
  2. Web sitemize veya web sitemizin bir bölümüne erişiminizi askıya aldığımız, yasakladığımız ya da engellediğimiz durumlarda, söz konusu askıya alma, yasaklama veya engellemeyi aşmak için herhangi bir işlem (farklı bir hesap oluşturma ve/veya kullanma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yapmamalısınız.
 9. DEĞİŞİM
  1. Bu hüküm ve koşulları zaman zaman revize edebiliriz.
  2. Revize edilen hüküm ve koşullar, revize edilen hüküm ve koşulların web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren web sitemizin kullanımı için geçerli olacaktır ve işbu vesileyle, bu hüküm ve koşulların revizyonlarından haberdar olma veya bunlara rıza gösterme hakkınızdan feragat etmiş olursunuz.
 10. DEVRETME
  1. İşbu hüküm ve koşullar kapsamındaki haklarımızı ve/veya yükümlülüklerimizi devredebileceğimizi, aktarabileceğimizi, başka bir şekilde ele alabileceğimizi veya bunlarla ilgili alt sözleşme yapabileceğimizi kabul etmektesiniz.
  2. Önceden yazılı iznimiz olmadan bu hüküm ve koşullar kapsamındaki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizi devredemez, aktaramaz, başka bir şekilde ele alamaz veya bunlarla ilgili alt sözleşme yapamazsınız.
 11. BÖLÜNEBİLİRLİK
  1. Bu hüküm ve koşullar kapsamındaki bir sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir mahkeme veya diğer yetkili makam tarafından hukuka aykırı ve/veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, diğer hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  2. Bu hüküm ve koşullar kapsamındaki bir sözleşmenin hukuka aykırı ve/veya uygulanamaz herhangi bir hükmünün bir kısmının silinmesi halinde hukuka uygun veya uygulanabilir olması halinde, söz konusu kısım silinmiş sayılacak ve hükmün geri kalanı yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 12. ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARI
  1. Bu hüküm ve koşullar kapsamındaki bir sözleşme bizim ve sizin yararınız içindir ve herhangi bir üçüncü tarafın yararına olması veya herhangi bir üçüncü taraf aracılığıyla uygulanabilir olması amaçlanmamıştır.
  2. Tarafların bu hüküm ve koşullar altında bir sözleşme kapsamındaki haklarının kullanılması herhangi bir üçüncü tarafın rızasına tabi değildir.
 13. SÖZLEŞMENİN TAMAMI
  1. Bölüm 7.1’e tabi olarak bu hüküm ve koşullar, [gizlilik ve çerez politikamız] ile birlikte, web sitemizi kullanımınızla ilgili olarak sizinle aramızdaki anlaşmanın tamamını oluşturacak ve web sitemizi kullanımınızla ilgili olarak sizinle aramızdaki önceki tüm anlaşmaların yerine geçecektir.
 14. HUKUK VE YARGI YETKİSİ
  1. Bu hüküm ve koşullar kapsamındaki bir sözleşme İngiliz yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır.
  2. Bu hüküm ve koşullar kapsamındaki bir sözleşmeyle ilgili her türlü ihtilaf İngiltere mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.
 15. YASAL VE DÜZENLEYİCİ AÇIKLAMALAR
  1. Birleşik Krallık Bilgi Komiserliği Ofisi’nde veri denetleyicisi olarak kaydımız bulunmaktadır.
  2. Veri koruma kayıt numaramız 6553460 şeklindedir.
  3. Birleşik Krallık KDV numaramız 413900429’dur.
 16. DETAYLARIMIZ
  1. Bu web sitesi Fruugo.com Limited şirketine aittir ve bu şirket tarafından işletilmektedir.
  2. İngiltere ve Galler’de 06553460 sicil numarasıyla kayıtlıyız ve kayıtlı ofisimiz (ve asıl iş yerimiz) şu adrestedir:
   Fountain Street House
   13 Fountain Street
   Ulverston
   Cumbria
   UK
   LA12 7EQ
  3. Yukarıda verilen iş adresine yazarak, web sitemizdeki iletişim formunu kullanarak, help@fruugo.com adresine e-posta göndererek veya +44 0161 938 0150 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Back To Top