Så här går det till att sälja på Fruugo

Dataintegreringsinformation

Nedan finns den information du behöver för att bli integrerad och börja sälja med Fruugo. Informationen innehåller flödesspecifikationer i både CSV- och XML-format, fraktinformation samt råd om backend‑integrering, landsspecifik information om skatter samt produktinformation.

Om du använder någon av våra stödda e-handelsplattformar eller arbetar med någon av våra partner är fraktmallen den enda relevanta delen här, eftersom ditt flöde och integrering av beställningar kommer att skötas automatiskt.

Fruugo CSV-format

 • pdf
  Fruugo CSV-specifikation (PDF)

  Innehåller alla nödvändiga uppgifter om de tillgängliga alternativen för att skapa flödet som en CSV-fil, varje datafält och dess innehåll samt en guide för att ge bästa möjliga data.

 • csv
  CSV-exempelfil (CSV)

  Ett exempel på vårt CSV-filformat som kan användas som guide eller mall när du skapar ditt flöde.

 • zip
  Dokumentpaket för CSV-flöde (zip)

  Ett paket med alla CSV‑flödesdokument som är enkelt att skicka.

Fruugo XML-format

 • pdf
  Fruugo XML-specifikation pdf

  Ger den erforderliga uppgifter om de olika alternativ som finns på hur man skapar fodret som en XML-fil, varje datafält och dess innehåll; och en guide på att ge de bästa kvalitetsdata.

 • xml
  XML-exempelfil (xml)

  Ett exempel på vårt XML-flödesformat som kan användas som guide eller mall när du skapar ditt flöde.

 • xds
  XML-schema (xds)

  Vårt XML-schema demonstrerar strukturen på XML-dokumentet och låter dig verifiera flödet på ett enkelt sätt.

 • zip
  Dokumentpaket för XML-flöde (zip)

  Ett paket med alla XML‑flödesdokument som är enkelt att skicka.

Fraktinformation

 • pdf
  Fraktspecifikation (PDF)

  Innehåller alla nödvändiga uppgifter om alla Fruugos fraktalternativ och hur den enkla fraktmallen ska fyllas i för din föredragna fraktmetod.

 • xls
  Fraktmall (xls)

  Vår fraktmall låter dig enkelt specificera dina olika fraktavgifter.

 • zip
  Dokumentpaket för frakt (zip)

  Ett paket med alla fraktdokument som är enkelt att skicka.

Beställningsinformation för API

 • pdf
  Beställnings-API-specifikation (PDF)

  Innehåller alla nödvändiga uppgifter om hur beställnings‑API‑gränssnittet fungerar så att du kan behandla beställningar i ditt eget system och skicka tillbaka statusuppdateringar till oss.

 • xsd
  Beställnings-API-schema (xsd)

  Vårt XML-schema för beställnings-API visar strukturen av returnerade XML-hämtningar och begäranden och gör att du kan verifiera inställningen av beställnings-API på ett enkelt sätt.

 • html
  Testsida för beställnings-API (html)

  Vår testsida för beställnings-API gör att du kan testa inställningarna för beställnings-API med testbeställningar.

 • zip
  Dokumentpaket för beställnings-API (zip)

  Ett paket med alla dokument för beställnings-API som är enkelt att skicka.

Lands-, skatte- och produktinformation

 • pdf
  Länder, valutor och språk (PDF)

  All nödvändig information om de 30 länder, 20 valutor och 15 språk som finns på Fruugo.

 • pdf
  Otillåtna produkter (PDF)

  En lista över produkttyper som inte får säljas på vår plattform.