Tajniki sprzedaży w serwisie Fruugo

Informacje dotyczące integracji danych

Poniżej zamieszczono wskazówki dotyczące ważnych informacji wymaganych do integracji i sprzedaży z Fruugo. Te informacje obejmują między innymi specyfikacje pliku danych produktów, zarówno w formacie CSV, jak i XML, dane wysyłkowe, szczegóły dotyczące integracji systemu zaplecza, informacje o podatkach zależnych od kraju oraz produktach.

Jeśli używasz jednej z obsługiwanych platform handlu elektronicznego lub współpracujesz z jednym z naszych partnerów, jedyną istotną dla Ciebie sekcją na tej stronie jest Szablon wysyłki, ponieważ integracja pliku danych produktów i zamówień zostanie przeprowadzona automatycznie.

Format CSV Fruugo

 • pdf
  Specyfikacja CSV Fruugo (PDF)

  Zawiera wymagane informacje o różnych dostępnych opcjach tworzenia pliku danych produktów jako pliku CSV, każdego pola danych i jego zawartości, a także wskazówki zapewniania danych o najwyższej jakości.

 • csv
  Przykładowy plik CSV (CSV)

  Przykład stosowanego przez nas formatu CSV pliku danych produktów, który może posłużyć za wzór lub szablon podczas tworzenia własnego pliku.

 • zip
  Pakiet dokumentów pliku danych produktów CSV (zip)

  Pakiet zawierający wszystkie dokumenty dotyczące pliku danych produktów CSV do łatwego pobierania.

Format XML Fruugo

 • pdf
  Specyfikacja XML Fruugo pdf

  Zapewnia wymagane informacje na temat różnych dostępnych opcji, w jaki sposób utworzyć kanał jako plik XML; Każde pole danych, a jego zawartość; i przewodnikiem na dostarczaniu najlepszych jakości danych.

 • xml
  Przykładowy plik XML (xml)

  Przykład stosowanego przez nas formatu pliku danych produktów XML, który może posłużyć za wzór lub szablon podczas tworzenia własnego pliku.

 • xds
  Schemat XML (xds)

  Schemat XML przedstawia strukturę dokumentu XML i umożliwia łatwą weryfikację pliku danych produktów.

 • zip
  Pakiet dokumentów pliku danych produktów XML (zip)

  Pakiet zawierający wszystkie dokumenty dotyczące pliku danych produktów XML do łatwego pobierania.

Informacje wysyłkowe

 • pdf
  Opcje wysyłki (PDF)

  Zapewnia wymagane informacje o każdej opcji wysyłki dostępnej w Fruugo oraz instrukcje wypełniania łatwego w obsłudze szablonu wysyłki dla preferowanego sposobu dostawy.

 • xls
  Szablon wysyłki (xls)

  Przygotowany przez nas szablon wysyłki, który ułatwia podanie różnych kosztów dostawy.

 • zip
  Pakiet dokumentów wysyłkowych (zip)

  Pakiet zawierający wszystkie dokumenty wysyłkowe do łatwego pobierania.

Informacje o API zamówień

 • pdf
  Specyfikacja API zamówień (PDF)

  Zapewnia wymagane informacje o głównej funkcji interfejsu API zamówień, która pozwala na przetwarzanie zamówień we własnym systemie i zwrotne przekazywanie aktualizacji stanu.

 • xsd
  Schemat API zamówień (xsd)

  Schemat XML API zamówień przedstawia strukturę zwróconych materiałów XML do pobrania i wywołań, umożliwiając łatwą weryfikację konfiguracji API zamówień.

 • html
  Strona testowa API zamówień (html)

  Nasza Strona testowa API zamówień umożliwia przetestowanie konfiguracji API zamówień przy użyciu dostępnych zamówień testowych.

 • zip
  Pakiet dokumentów API zamówień (zip)

  Pakiet zawierający wszystkie dokumenty API zamówień do łatwego pobierania.

Informacje o kraju, podatku i produkcie

 • pdf
  Kraje, waluty i języki (PDF)

  Wszystkie wymagane informacje dotyczące 30 krajów, 20 walut i 15 języków dostępnych w serwisie Fruugo.

 • pdf
  Produkty zabronione (PDF)

  Lista typów produktów, których nie wolno sprzedawać na naszej platformie.